عمومی

فروش خانه در ترکیه 124.1 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.

افزایش فروش خانه در استانبول

فروش خانه در ترکیه 124.1 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و 95 863 شده است.

در فروش مسکن ، استانبول با 19،260 فروش خانه و 20.1٪ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

95 هزار و 863 خانه در ماه آوریل در سراسر ترکیه فروخته شد.

فروش خانه در ترکیه 124.1 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و 95 863 شده است.

در فروش مسکن ، استانبول با 19،260 فروش خانه و 20.1٪ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

طبق آمار فروش ، آنکارا با 9 هزار و 126 فروش خانه و 9.5 درصد سهم و ازمیر با 5 هزار و 505 فروش خانه و 5.7 درصد سهم پس از آن قرار گرفتند.

استان هایی که کمترین فروش خانه را داشتند به ترتیب ارداهان با 9 خانه ، حکاری با 13 خانه و گوموشانه با 50 خانه بودند.

فروش وام مسکن در آوریل 17.514 بود.

فروش خانه های رهنی در ترکیه  نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.5 درصد افزایش یافته و به 17.514 رسیده است.

افزایش فروش خانه در استانبول

افزایش فروش خانه در استانبول
سهم فروش وام مسکن در کل فروش خانه 18.3 درصد بوده است.

در فروش وام مسکن ، استانبول با 3 هزار و 769 فروش مسکن و 21.5 درصد سهم در رتبه اول قرار گرفت.

در نتیجه سایر انواع فروش ، 78 هزار و 349 خانه تغییر دست دادند

سایر فروش مسکن در ترکیه  با 204.9 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 78 هزار و 349 رسید.

در سایر فروش خانه ها ، استانبول با 15 هزار و 491 خانه و سهم 19.8 درصد در رتبه اول قرار گرفت.

سهم سایر فروش ها از کل فروش خانه در استانبول 80.4 درصد بوده است.

در حالی که آنکارا با 6 هزار و 867 فروش خانه دیگر در رده دوم قرار گرفت ، پس از آنکارا با 4 هزار و 300 فروش خانه ازمیر قرار گرفت.

استانی که کمترین فروش مسکن دیگر را دارد ، ارداهان با 7 خانه است.

29 هزار و 212 خانه برای اولین بار در ماه آوریل فروخته شده است

تعداد خانه های فروخته شده در ترکیه برای اولین بار در 96.7 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و به 29 هزار و 212 مورد رسیده است.

سهم اولین فروش از کل فروش خانه 30.5 درصد بوده است.

در اولین فروش ، استانبول با 5 هزار و 232 فروش خانه و 17.9 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و پس از آن آنکارا با 1.869 فروش خانه و ازمیر با 1 530 فروش خانه قرار دارد.

66 هزار و 651 خانه در فروش خانه های دست دوم دست عوض کردند.

فروش خانه دست دوم در ترکیه 138.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و به 66 651 رسیده است.

در فروش خانه های دست دوم ، استانبول با 14 هزار و 28 فروش خانه و 21.0 درصد سهم در رتبه اول قرار دارد.

سهم فروش دست دوم از کل فروش خانه در استانبول 72.8 درصد بوده است.

در حالی که آنکارا با 7 هزار و 257 فروش خانه در رده دوم قرار گرفت ، پس از آنکارا با 3 هزار و 975 فروش خانه ازمیر قرار گرفت.

در دوره ژانویه تا می ، فروش مسکن 6.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 358 هزار و 913 کاهش داشته است ، در حالی که فروش مسکن در رهن 55.8 درصد کاهش به 64 هزار و 730 رسیده است .

در حالی که سایر فروش ها با 23.9 درصد افزایش به 294  هزار و 183 رسیده است.

در این دوره ، فروش خانه های دست اول با کاهش 10.4 درصدی به 109 هزار و 582 مورد رسیده است

در حالی که فروش خانه های دست دوم با کاهش 4.7 درصدی به 249 هزار و 331 رسیده است.

فروش خانه به خارجی ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 416.1 درصد افزایش یافته و به 4 هزار و 77 رسیده است.

در فروش مسکن به خارجی ها ، استانبول با فروش 2 هزار و 9 خانه مقام اول را به دست آورد.

پس از استانبول ، آنتالیا با 859 فروش خانه ، آنکارا با 228 فروش مسکن ، مرسین با 197 فروش خانه و بورسا با 131 فروش خانه دنبال شد.

در ماه آوریل ، شهروندان ایرانی 557 خانه از ترکیه خریداری کردند.

پس از شهروندان ایرانی عراق با 546 خانه ، فدراسیون روسیه با 402 خانه ، افغانستان با 229 خانه و شهروندان قزاقستان با 188 خانه دنبال شدند.

istanbulyar.org

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا