شرکت بیمه Sompo Japan Sigorta با رشد و موفقیت مستمر خود توجه بزرگترین گروه بیمه ژاپن یعنی بیمه Sompo را که دومین بازار بیمه بزرگ جهان است به خود جلب کرد و در سال 2010 سهام بیمه فیبا به شرکت بیمه Sompo Insurance Inc واگذار شد.
عنوان این شرکت بیمه در تاریخ 28.02.2011 به Sompo Sigorta تغییر یافت. عنوان شرکت ما در تاریخ 2011/02/21 به Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi تغییر یافت.
این شرکت با نام Sompo Japan Sigorta به نرخ موفقیت رو به رشد خود ادامه داد و به عنوان مرکز برتر این گروه در بیمه خودرو در بین شرکت های گروه Sompo انتخاب شد و در سراسر جهان به موفقیت دست یافت. کلیه سهام شرکت که عنوان آن در تاریخ 1398/05/15 به “Sompo Sigorta Anonim Şirketi” تغییر یافت، در تاریخ 1398/07/11 به شرکت Sompo International Holdings Ltd منتقل شد.

خدمات شرکت بیمه sompo japan sigorta :

بیمه سلامت ( برای اقامت توریستی )

بیمه بنده خودرو ( کاسکو )

بیمه شخص ثالث

بیمه زلزله ( داسک )

بیمه تکمیلی

بیمه حوادث

بیمه سفر

بیمه مسکن