آخرین مقالات

تبلیغات

صدور کارت جمع آوری زباله

صدور کارت جمع آوری زباله برای جمع آوری کنندگان زباله ها

وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی بخشنامه ای صادر کرده است تا زباله گردها بتوانند در شرایط بهتری کار کنند.

در این زمینه «کارت مستقل جمع‌ آوری زباله» به جمع‌ آوران پسماند داده می‌شود.

 

با بخشنامه ای که از سوی وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییر اقلیم در خصوص جمع آوری کنندگان زباله صادر شده

است به کارگران پسماند وضعیت موجود شغلی اعطا می شود

و همچنین شرایطی فراهم خواهد شد که بتوانند در محیطی منظم تر و سالم تر فعالیت کنند.

در این زمینه، جمع‌ آوران زباله می‌توانند «کارت جمع‌ آوری مستقل زباله» داشته باشند.

درخواست ها کجا انجام خواهد شد؟

برای دریافت این کارت، جمع‌ آوران زباله 18 سال و بالاتر باید با شماره شناسایی ترکی خود به شهرداری منطقه خود مراجعه کنند .

کسانی که مستحق دریافت کارت هستند نمی توانند در منطقه دیگری غیر از منطقه ای که در آن ثبت شده اند زباله جمع آوری کنند.

پرداخت با توجه به شرایط بازار انجام خواهد شد.

زباله های جمع آوری شده توسط جمع آوران زباله به مراکز جمع آوری زباله شهرداری ها تحویل داده خواهد شد .

سپس ضایعات در همان مکان وزن می شوند و پرداخت با در نظر گرفتن شرایط بازار انجام می شود.

مجوز فعالیت کسانی که خارج از اصولی که شهرداری هافعالیت می کنند لغو می شود.

صدور کارت جمع آوری زباله

استانبولیار ، مرجع اطلاع رسانی فارسی زبانان ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *