مناطق ممنوعه اخذ اقامت در ترکیه

مناطق ممنوعه اخذ اقامت در ترکیه

اداره مهاجرت به دلیل پر شدن ظرفیت برخی مناطق حتی با خرید خانه نیز روی این مناطق اقامت نمی دهد.

با توجه به تکمیل ظرفیت بیست و پنج درصدی ساکنین غیر ترک ، در بعضی مناطق در ترکیه ، امکان دریافت اقامت  دیگر ممکن نیست.

این شرایط پس از آن شکل گرفت که طبق آمار جدید و همچنین قوانین به اجرا در آمده در سال 2022 برای اخذ اقامت

محدودیت هایی از طرف دولت ترکیه بواسطه اداره کوچ یا همان اداره ی اقامت اعمال گردید.

در قانون جدید ۲۰۲۱ اجازه اقامت در این مناطق فقط با خرید خانه به میزان 75 هزار دلار صادر می شود و اقامت هایی که از طریق اجاره خانه درخواست شده اند مورد قبول واقع نمی شوند.

البته این قانون فقط برای کسانی که بار اول در خواست اقامت توریستی می دهند از تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ به بعد قابل اجرا شده است.

پیش بینی می شود به زودی قوانین جدید در مناطق دیگر استانبول نیز اعلام شود.

در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه مناطق دیگری هم وجود دارند که ممنوعه هستند و نمی توانید روی آنها درخواست اقامت دهید.

در نظر بگیرید که اقامت های توریستی در حالت عادی هم حتی اگر در مناطق ممنوعه نباشند ، ممکن است رد بشوند .

مناطق ممنوعه اخذ اقامت در ترکیه

در جدول زیر مناطق ممنوعه اخذ اقامت در ترکیه را ببینید

استانشهرمحلهلوکیشن در گوگل مپ
AdanaCeyhanBOTA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaÇukurovaMEMİŞLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaÇukurovaFADIL MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaÇukurovaBOZCALAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaÇukurovaÖRCÜN MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaÇukurovaKÜÇÜKÇINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaKarataşTABAKLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaKarataşÇAVUŞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaKarataşKARAGÖÇER MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaKarataşATAKÖY MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaKarataşBEBELİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaKarataşKAPI MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaKarataşYENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaKarataşBAHÇE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaKozanAKARCA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSarıçamİSTİKLAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSarıçamBALCALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanÇAPUTÇU MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanYEŞİLYUVA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanBEŞOCAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanKOCAVEZİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanTEPEBAĞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanMİRZAÇELEBİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanKURUKÖPRÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanULUCAMİİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanALİDEDE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanKARASOKU MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanGÜLPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanHANEDAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanMESTANZADE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanHÜRRİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanSARIYAKUP MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanMEYDAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanŞEHİTDURAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanKAYALIBAĞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanDUMLUPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanTÜRKOCAĞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanSUCUZADE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanYENİBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanDÖRTAĞAÇ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanKAYIŞLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanHURMALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanİSTİKLAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanONUR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaSeyhanDENİZLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYumurtalıkHAMZALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYumurtalıkKIRMIZIDAM MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYumurtalıkKUZUPINARI MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirYEŞİL BAĞLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirDOĞANKENT CUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirBAHÇELİEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirGAZİPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirDÜZCE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirSOLAKLI CUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirBAŞAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirYUNUS EMRE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirKÖPRÜGÖZÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirDEDE KORKUT MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirYUNUSOĞLU HÜRRİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirPEKMEZLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirAYDINCIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirGÖKÇELİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirKADIKÖY MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirYERDELEN MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirYALNIZCA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirÇAĞIRKANLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirSAZAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirKİREMİTHANE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğir19 MAYIS MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirSİNANPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirKOZA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirANADOLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirSARIÇAM MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirDOĞANKENT KIŞLA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdanaYüreğirCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdıyamanAdıyaman MerkezAKPINAR KÖYÜ, MALOĞLU MEZRASIنمایش لوکیشن
AdıyamanAdıyaman MerkezAKDERE KÖYÜ, AKINCILAR (ÇERÇİYAN) MEZRASIنمایش لوکیشن
AdıyamanAdıyaman MerkezULUCAMİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdıyamanAdıyaman MerkezKAPCAMİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdıyamanAdıyaman MerkezGÖZEBAŞI KÖYÜ, MADUN MEZRASIنمایش لوکیشن
AdıyamanAdıyaman MerkezKAYALI KÖYÜنمایش لوکیشن
AdıyamanAdıyaman MerkezMARA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdıyamanAdıyaman MerkezMUSALLA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdıyamanAdıyaman MerkezBEBEK KÖYÜ, MAZLIK MEZRASIنمایش لوکیشن
AdıyamanAdıyaman MerkezLOKMAN KÖYÜنمایش لوکیشن
AdıyamanAdıyaman MerkezSIRATUT MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdıyamanAdıyaman MerkezESKİHÜSNÜMANSUR KÖYÜنمایش لوکیشن
AdıyamanBesniDUMLUPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdıyamanBesniCİRİT MEYDANI MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdıyamanBesniYENİ BESNİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AdıyamanÇelikhanAKSU KÖYÜ, DEVEBOYNU MEZRASIنمایش لوکیشن
AdıyamanKahtaTURANLI KÖYÜ, BÜYÜTME MEVKİİنمایش لوکیشن
AdıyamanKahtaÇAYBAŞI KÖYÜ, DUMANLI MEZRASIنمایش لوکیشن
AdıyamanSamsatUZUNTEPE KÖYÜ, AĞAKÖY MEZRASIنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezAFYONKARAHİSAR OSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezERENLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezZAFER MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezYUNUS EMRE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezMECİDİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezMARULCU MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezDAİRECEP MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezFAKIPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezBURHANİYE KÖYÜنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezSAADET KÖYÜنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezYARENLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarAfyonkarahisar MerkezSÜMER MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarDinarYÜKSEL KÖYÜ, SAĞBAŞLI MEVKİİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarDinarCAMİKEBİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarDinarYÜKSEL KÖYÜ, AKKANATLI MEVKİİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarDinarÇAKICI KÖYÜنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarDinarTOPTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarDinarÜÇLERCE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AfyonkarahisarEmirdağTEPEKÖY KÖYÜنمایش لوکیشن
AğrıPatnosYÜNCÜLER KÖYÜنمایش لوکیشن
AksarayAksaray MerkezZİNCİRLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AksarayAksaray MerkezMİNARECİK MAHALLESİنمایش لوکیشن
AksarayAksaray MerkezDERE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AksarayAksaray MerkezHAMİDİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AksarayAksaray MerkezSOFULAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AksarayAksaray MerkezHACIHASANLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
AksarayAksaray MerkezMUHSİN ÇELEBİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AksarayAksaray MerkezTAŞPINAR BELDESİ, ERENLER OSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
AksarayEskilBAŞARAN KÖYÜ, BUTACI YAYLASI YAYLA EVLERİنمایش لوکیشن
AksarayEskilGÜNEŞLİ KÖYÜ, KARABURUN YAYLASI YAYLA EVLERİنمایش لوکیشن
AksarayOrtaköy / AksarayOĞUZLAR KÖYÜ, OĞUZLAR 2 MEVKİİنمایش لوکیشن
AmasyaAmasya MerkezYÜZEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraAltındağÖNDER MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraAltındağULUBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraAltındağSOLFASOL MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraAltındağATIFBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraAltındağHACI BAYRAM MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraBeypazarıBEYTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraBeypazarıRÜSTEMPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraBeypazarıZAFER MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraBeypazarıİSTİKLAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraBeypazarıCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraÇankayaDEVLET MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraÇankayaCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraKeçiörenYEŞİLÖZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraMamakBOSTANCIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraMamakKÖSTENCE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraMamakDEMİRLİBAHÇE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraMamakŞAFAKTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraPolatlıESENTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraPolatlıGÜLVEREN MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraPolatlıYENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraSincanMALIKÖY BAŞKENT OSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraYenimahalleANADOLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraYenimahalleİVEDİKKÖY MAHALLESİنمایش لوکیشن
AnkaraYenimahalleKARŞIYAKA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AntalyaAlanyaKARGICAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
AntalyaAlanyaMAHMUTLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AntalyaAlanyaKESTEL MAHALLESİنمایش لوکیشن
AntalyaAlanyaAVSALLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
AntalyaDöşemealtıAOSB2KISIM MAHALLESİنمایش لوکیشن
AntalyaDöşemealtıAOSB3KISIM MAHALLESİنمایش لوکیشن
AntalyaKonyaaltıLİMAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
AntalyaKonyaaltıHURMA MAHALLESİنمایش لوکیشن
AntalyaKonyaaltıSARISU MAHALLESİنمایش لوکیشن
AntalyaMuratpaşaTOPÇULAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
BartınBartın MerkezORTA MAHALLESİنمایش لوکیشن
BartınBartın MerkezKARASU KÖYÜ, İNKUM İSKELE MEVKİİنمایش لوکیشن
BartınBartın MerkezGÜZELCEHİSAR KÖYÜ, İNKUM YENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
BatmanBeşiriUĞURCA KÖYÜنمایش لوکیشن
BatmanBeşiriÜÇKUYULAR KÖYÜنمایش لوکیشن
BayburtBayburt MerkezYOLALTI KÖYÜ, YOLALTI OSB MEVKİİنمایش لوکیشن
BilecikBilecik MerkezBAŞKÖY KÖYÜ, MÜCAVİR DIŞI MEVKİİنمایش لوکیشن
BilecikBilecik MerkezHÜRRİYET 2.OSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
BilecikBilecik MerkezİSTİKLAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
BilecikSöğütÇALTI KÖYÜ, ŞEN MEVKİİنمایش لوکیشن
BingölGençYENİYAZI KÖYÜ, FIRAT MEZRASIنمایش لوکیشن
BoluBolu MerkezFASIL KÖYÜ, URAN MEVKİİنمایش لوکیشن
BoluBolu MerkezPELİTCİK KÖYÜ, ŞABANLAR MEVKİİنمایش لوکیشن
BoluBolu MerkezBÜYÜKCAMİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
BoluDörtdivanDOĞANCILAR KÖYÜ, GEREDE YOLU MEVKİİنمایش لوکیشن
BoluGeredeYAKAKAYA KÖYÜ, YUNUSLAR MEVKİİنمایش لوکیشن
BoluGeredeORTA MAHALLESİنمایش لوکیشن
BoluGeredeBAHÇEDERE KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİنمایش لوکیشن
BoluMengenKUZGÖL KÖYÜ, YILDIZ MEVKİİنمایش لوکیشن
BoluMengenTEBERİKLER KÖYÜ, YONSAKLAR MEVKİİنمایش لوکیشن
BoluMudurnuSÜRMELİ KÖYÜ, ÇAYIRALTI MEVKİİنمایش لوکیشن
BurdurBucakÇAMLICAOSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
BurdurBurdur MerkezKUYU MAHALLESİنمایش لوکیشن
BurdurBurdur MerkezKARASENİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
BurdurBurdur MerkezDEĞİRMENLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
BurdurBurdur MerkezİNÖNÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
BurdurBurdur MerkezKONAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
BurdurBurdur MerkezPAZAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
BurdurBurdur MerkezÇEŞMEDAMI MAHALLESİنمایش لوکیشن
BurdurÇeltikçiÇEBİŞ KÖYÜ, ORTAYOL MEVKİİنمایش لوکیشن
BurdurGölhisarSORKUN KÖYÜنمایش لوکیشن
BursaKaracabeyFEVZİPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaNilüferFETHİYEOSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziDEMİRTAŞ DUMLUPINAROSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziSELİMİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziHOCAHASAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziÇIRPAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziİNTİZAM MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziALTIPARMAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziALACAMESCİT MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziAHMETPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziKİREMİTÇİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziSANTRAL GARAJ MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziDOĞANBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziŞEHABETTİNPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaOsmangaziKURUÇEŞME MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaYenişehir / BursaHIDIRBALİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaYıldırımANADOLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaYıldırımDUAÇINARI MAHALLESİنمایش لوکیشن
BursaYıldırımBEYAZIT MAHALLESİنمایش لوکیشن
ÇanakkaleAyvacık / ÇanakkaleADATEPE KÖYÜ, PINARALTI MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇanakkaleAyvacık / ÇanakkalePAŞAKÖY KÖYÜ, PAŞAKÖY ALTI MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇanakkaleBayramiçBEKİRLER KÖYÜنمایش لوکیشن
ÇanakkaleBigaAĞAKÖY KÖYÜ, AĞAKÖY (MÜCAVİR) MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇanakkaleÇanakkale MerkezIŞIKLAR KÖYÜ, TESTİCİKIRI MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇanakkaleÇanakkale MerkezKEMALPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
ÇanakkaleGeliboluKAVAKKÖY BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
ÇanakkaleGeliboluBURHANLI KÖYÜ, DOĞA MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇanakkaleGeliboluADİLHAN KÖYÜ, BOSTANLIK MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇanakkaleGökçeadaŞİRİNKÖY KÖYÜنمایش لوکیشن
ÇankırıÇankırı MerkezİNCİLİ ÇEŞME MAHALLESİنمایش لوکیشن
ÇankırıÇankırı MerkezAYAN KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇankırıÇankırı MerkezTABAKHANE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ÇankırıÇerkeşÖRENKÖY KÖYÜ, DERE YAYLA YAYLA EVLERİنمایش لوکیشن
ÇankırıÇerkeşYEŞİLÖZ KÖYÜ, YEŞİLOVA MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇankırıIlgazÖDEMİŞ KÖYÜ, SARAY MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇankırıKorgunBÜYÜKOSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
ÇankırıKurşunluSARIALAN KÖYÜ, PINARCIK MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇankırıŞabanözüMARTKÖY KÖYÜ, ÇADIR MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇorumÇorum MerkezKADIKIRI KÖYÜ, KADIKIRI MÜCAVİR MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇorumÇorum MerkezSARIMBEY KÖYÜ, SARIMBEY MÜCAVİR MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇorumÇorum MerkezKARAPINAR KÖYÜ, KARAPINAR MÜCAVİR MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇorumÇorum MerkezESKİEKİN KÖYÜ, HARMANTARLA MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇorumÇorum MerkezÇOMARBAŞI KÖYÜ, RIÇVANLAR MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇorumÇorum MerkezHAMDİKÖY KÖYÜ, AŞAĞI MEVKİİنمایش لوکیشن
ÇorumÇorum MerkezÇEPNİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
DenizliMerkezefendiZAFER MAHALLESİنمایش لوکیشن
DiyarbakırBismilKARACIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
DiyarbakırBismilKARAPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
DiyarbakırSilvanÇOBANTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
DüzceDüzce MerkezORHANGAZİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
DüzceDüzce MerkezBURHANİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ElazığBaskilKARAKAŞ KÖYÜ, YUKARI ATLILAR MEZRASIنمایش لوکیشن
ElazığElazığ MerkezÖKSÜZUŞAĞI KÖYÜ, ALİ ÇAVUŞ MEZRASIنمایش لوکیشن
ElazığElazığ MerkezSANAYİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ElazığElazığ MerkezÇARŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ElazığElazığ MerkezSÜTLÜCE KÖYÜنمایش لوکیشن
ElazığElazığ MerkezSÜTLÜCE KÖYÜ, SÜTLÜCE MEVKİİنمایش لوکیشن
ElazığElazığ MerkezALACA KÖYÜ, ALACA(MERKEZ) MEVKİİنمایش لوکیشن
ElazığElazığ MerkezBALLICA KÖYÜ, BALLICA MEVKİİنمایش لوکیشن
ElazığKebanBADEMLİ KÖYÜ, SİNO MEZRASI MEZRASIنمایش لوکیشن
ElazığKebanALTIYAKA KÖYÜ, DEDE MEZRASIنمایش لوکیشن
ElazığSivriceBEKÇİTEPE KÖYÜ, DOĞANLAR MEZRASIنمایش لوکیشن
ErzincanErzincan MerkezKARAAĞAÇ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ErzincanİliçAĞILDERE KÖYÜ, APUŞTA MEZRASIنمایش لوکیشن
ErzincanKemahGÖLKAYNAK KÖYÜ, GİNDİRA MEVKİİنمایش لوکیشن
ErzincanTercanKONARLI KÖYÜنمایش لوکیشن
ErzincanTercanÇALKIŞLA KÖYÜنمایش لوکیشن
EskişehirOdunpazarı75. YIL OSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
EskişehirOdunpazarıHUZUR MAHALLESİنمایش لوکیشن
EskişehirTepebaşıMUTTALİP ORTA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepArabanDUMLUPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepArabanMEHMET GÖKÇEK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeÖRTÜLÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeHÜRRİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeCEVDETPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeFEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyePINARBAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeDEĞİRMENCİK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeERENLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeAYDINLIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeBEYLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeDERVİŞPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeATATÜRK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeKIRIKÇALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeYENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepİslahiyeHACİ ALİ ÖZTÜRK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepKarkamışGÜRÇAY MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepKarkamışBEŞKILIÇ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepKarkamışLOJMANLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepKarkamışKEPİRLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepKarkamışBALABAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepKarkamışERENYOLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepKarkamışAKÇAKÖY MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepKarkamışYARIMCA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipBELKIS (MERKEZ) MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipŞIHLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipSAHA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipTAHTANİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipŞAHİNBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipİSTASYON MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipFEVZİ PAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipHAFIZPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipPAZAR CAMİİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipZEYTİNLİK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipFEVKANİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipİSTİKLAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipNAMIK KEMAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipBELKIS MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipTURNALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipATATÜRK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipKIBRIS MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipNAHIRTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipYEŞİLEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNizipMİMAR SİNAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNurdağıASLANLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNurdağıGEDİKLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepNurdağıESENYURT MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepOğuzeliTAŞÇANAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepOğuzeliÇAVUŞBAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepOğuzeliBULDUK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepOğuzeliKURTULUŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepOğuzeliDEVEHÜYÜĞÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepOğuzeliGÜLLÜK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepOğuzeliBEŞDELİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepOğuzeliAŞAĞI GÜNEYSE MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepOğuzeliOĞUZLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepOğuzeliŞIH KÜÇÜKKARACAVİRAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepOğuzeliSUBAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKARATARLA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyEYÜPOĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyALAYBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeySAVCILI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyAYDINBABA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKOZANLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKARAGÖZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyTIŞLAKİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeySUYABATMAZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKILINÇOĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyŞEKEROĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeySULTAN SELİM MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyBOSTANCI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyŞAHVELİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeySEFERPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyETİLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyAKYOL MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyCABİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeySAKARYA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyCEMAL GÜRSEL MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyÜNALDI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeySAÇAKLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyTÜRKTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKOZLUCA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyŞENYURT MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyHOŞGÖR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKANALICI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyTEKSTİLKENT MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyYAVUZLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKEPENEK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyİNÖNÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyBEKİRBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyALİBABA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyBOZOKLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyYUKARIBAYIR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyBOYACI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyTURAN EMEKSİZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyBARIŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyÜÇOKLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKARAYILAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyDUMLUPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKIBRIS MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyGÜMÜŞTEKİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyALLEBEN MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyYAZICIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyDÜZTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKAHVELİPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyESENTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyNURİPAZARBAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyBEYDİLLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyÇAMLICA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyTÜRKMENLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKURBANBABA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyTÖRELİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyAKDERE MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyCENGİZ TOPEL MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKONAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyGÜZELVADİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyPERİLİKAYA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyYEŞİLPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbey25 ARALIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyVATAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyYEŞİLKENT MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyBEYBAHÇE MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyBEYAZLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyYAMAÇTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyBURÇ KARAKUYU MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyULAŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKAVAKLIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyKÜÇÜKKIZILHİSAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyONUR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyİSTİKLAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyMALAZGİRT MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyDENİZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyBİNEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞahinbeyBAHÇELİEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilAKTOPRAK SB MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilBAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilNESİMİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilYAPRAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilÇAKMAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilİNCİLİKAYA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilÇAĞLAYAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilEYDİBABA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilHUMANIZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilGÖZTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilSACIR MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilDÜLÜKBABA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilÇIKSORUT MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilKARAOĞLAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilKARŞIYAKA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilHÜRRİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilMİTHATPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilSİNAN OSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilHASIRCIOĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilTAŞLICA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilMÜNÜFPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilYUNUS EMRE MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilSAM MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilGİRNE MAHALLESİنمایش لوکیشن
GaziantepŞehitkamilNURTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
GiresunKeşapGEÇİT KÖYÜ, TAMGERİŞ MEVKİİنمایش لوکیشن
GümüşhaneGümüşhane MerkezYAĞLIDERE KÖYÜ, BULUT MEVKİİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüBOYNUYOĞUN MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüYENİŞEHİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüTOKAÇLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüFATİKLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüSARILAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüHACIPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüTÜRKMENMEZRAASI MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüYENİHİSAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüSARIBÜK MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüSİVRİKAVAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüTOKDEMİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüKANSU MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAltınözüAVUTTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaAPAYDIN MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaMEYDAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaNARLICA MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaŞEYHALİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaORHANLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaKOCAABDİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaHACI ÖMER ALPAGOT MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaBARBAROS MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaHABİB-İ NECCAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaAKÇAOVA MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaHARAPARASI MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaİPLİK PAZARI MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaEMEK MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaBİNİCİLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaŞEHİTLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaAKHİSAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaAKSARAY MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaMELEKLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaYENİ CAMİİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaULUCAMİİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaSOFULAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaAYDINLIKEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaDUTDİBİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaMAŞUKLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaALTINÇAY MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaAVSUYU MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaBOZHÖYÜK MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayAntakyaBOHŞİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayBelenCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayBelenBAKRAS MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayBelenDEREBAHÇE MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayBelenMUHLİSALİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayİskenderunMURADİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayİskenderunESENTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayİskenderunBARBAROS MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayİskenderunCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayİskenderunDUMLUPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanTORUN MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanKURTULUŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanGÜNDÜZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanÇİLOĞLANHÜYÜĞÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanGÜLTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanYENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanMENDERES MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanALSANCAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanBARBAROS MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanFATİH MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhan408 EVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanMURATPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanGAZİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanÇATALTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanAYDINLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanALPARSLAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanMAHMUTLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanBAHÇELİEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanGÜVENTAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKırıkhanCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKumluHAMAM MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKumluGÖKÇEOĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKumluCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKumluFEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKumluAKKUYU MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayKumluMUHARREM MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayPayasYILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıDAVUTPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıBÜKÜLMEZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıKURTULUŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıBAĞLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıFİDANLIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıGÜLTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıBAHÇELİEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıYENİŞEHİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıPINARBAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıYENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıCİLVEGÖZÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıMUSTAFA KEMAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıBAYIR MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıESENTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıUZUNKAVAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıDEĞİRMENKAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıYEŞİLOVA MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıADABUCAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıTAYFURSÖKMEN MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıCÜDEYDE MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıAKYAYLA MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıGÖKTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıPAŞAHÜYÜK MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıAHMETBEYLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıHARRAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıGAZİMÜRSELTEPESİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıALAKUZU MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayReyhanlıKARASÜLEYMANLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayYayladağıKURTULUŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
HatayYayladağıTUTLUBAHÇE MAHALLESİنمایش لوکیشن
IğdırAralıkEMİNCE KÖYÜ, TİGEM MEVKİİنمایش لوکیشن
IspartaIsparta MerkezBAHÇELİEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
IspartaIsparta MerkezBAĞLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
IspartaIsparta MerkezPİRİMEHMET MAHALLESİنمایش لوکیشن
IspartaKeçiborluAŞAĞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulAvcılarDENİZKÖŞKLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulAvcılarMERKEZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulAvcılarGÜMÜŞPALA MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBahçelievlerŞİRİNEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBaşakşehirİKİTELLİ OSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBaşakşehirZİYA GÖKALP MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBeşiktaşYILDIZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBeylikdüzüBEYLİKDÜZÜOSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBeyoğluKOCATEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBeyoğluŞEHİT MUHTAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBeyoğluBÜLBÜL MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBeyoğluÇUKUR MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBeyoğluKAMER HATUN MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBeyoğluKALYONCU KULLUĞU MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBeyoğluYENİŞEHİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBeyoğluKATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBeyoğluBOSTAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulBeyoğluASMALI MESCİT MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulEsenyurtKOZA MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulEsenyurtYEŞİLKENT MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulEsenyurtZAFER MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulEsenyurtPİRİ REİS MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulEsenyurtGÖKEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulEsenyurtAKEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulEsenyurtSULTANİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulEsenyurtBAĞLARÇEŞME MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihMİMAR KEMALETTİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihMESİHPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihSARAÇ İSHAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihMUHSİNE HATUN MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihBALABANAĞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihMİMAR HAYRETTİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihNİŞANCA MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihKEMALPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihKATİP KASIM MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihİSKENDERPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihMOLLA GÜRANİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihMOLLA HÜSREV MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulFatihAKŞEMSETTİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulKüçükçekmeceBEŞYOL MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulKüçükçekmeceKÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulKüçükçekmeceMEHMET AKİF MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulSarıyerMASLAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulŞileMEŞRUTİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulŞişliİNÖNÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulŞişliERGENEKON MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulŞişliMECİDİYEKÖY MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulŞişliCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulTuzlaAYDINLI-KOSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulÜmraniyeDUDULLU OSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulZeytinburnuMALTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulZeytinburnuYENİDOĞAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulZeytinburnuNURİPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
İstanbulZeytinburnuYEŞİLTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirBornovaYUNUS EMRE MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirBornovaIŞIKLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirBornovaZAFER MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirBornovaSERİNTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirBucaSEYHAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKarabağlarAŞIK VEYSEL MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakTAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakFAİK PAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakYENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakMİRALİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakALİ REİS MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakETİLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakSAKARYA MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakALTAY MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakBOZKURT MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakPAZARYERİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakALTINORDU MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakUĞUR MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakKUBİLAY MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakSÜVARİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakYEŞİLDERE MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakKOCAKAPI MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakAKARCALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakMURAT MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirKonakKADİFEKALE MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirTorbalı19 MAYIS MAHALLESİنمایش لوکیشن
İzmirTorbalıKARŞIYAKA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluSİVRİCEHÜYÜK MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluMENDERES MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluTURAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluSAKARYA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluİSA DİVANLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluKURTULUŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluEKMEKÇİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluFEVZİ PAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluDURAKLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluDİVANLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluİSMET PAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluKAYABAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluSENEM AYŞE MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluDULKADİROĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluBAĞLARBAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluGAZİ PAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluYAVUZ SELİM MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluNAMIK KEMAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşDulkadiroğluŞEYH ADİL MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatYUSUFLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatAKÇAKOYUNLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatDUMLUPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatŞEHİT EVLİYA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatYÜRÜKSELİM MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatMAĞRALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatSERİNTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatHACI BAYRAM VELİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatHAYRULLAH MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatBARBAROS MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatKARACAOĞLAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
KahramanmaraşOnikişubatMALİK EJDER MAHALLESİنمایش لوکیشن
KarabükKarabük MerkezKILAVUZLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
KarabükKarabük Merkez100.YIL MAHALLESİنمایش لوکیشن
KarabükKarabük MerkezHÜRRİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
KarabükKarabük MerkezBAYIR MAHALLESİنمایش لوکیشن
KarabükSafranboluKARIT KÖYÜ, KARIT MÜCAVİR MEVKİİنمایش لوکیشن
KarabükSafranboluBOSTANBÜKÜ KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİنمایش لوکیشن
KarabükSafranboluBOSTANBÜKÜ KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİنمایش لوکیشن
KaramanKaraman MerkezORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KastamonuDevrekaniBINGILDAYIK KÖYÜ, ORUÇ MEVKİİنمایش لوکیشن
KastamonuDevrekaniTEKKEKIZILLAR KÖYÜ, KURMALAR MEVKİİنمایش لوکیشن
KastamonuDevrekaniBOZKOCA KÖYÜ, ÇAKALLAR MEVKİİنمایش لوکیشن
KastamonuKastamonu MerkezTOPÇUOĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
KastamonuKastamonu MerkezCEBRAİL MAHALLESİنمایش لوکیشن
KastamonuKastamonu MerkezİSLAM KÖYÜ, SOFRANLAR MEZRASIنمایش لوکیشن
KastamonuKastamonu MerkezÖRENCİK KÖYÜ, İZBELİ MEZRASIنمایش لوکیشن
KayseriKocasinanSAHABİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriKocasinanHASAN ARPA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriKocasinanARGINCIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriKocasinanFEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriKocasinanUĞUREVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriKocasinanHACI SAKİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriKocasinanYAZIR MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriMelikgaziDANİŞMENTGAZİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriMelikgaziOSMANLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriMelikgaziCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriMelikgaziSELÇUKLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriMelikgaziAYDINLIKEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriMelikgaziGÜLÜK MAHALLESİنمایش لوکیشن
KayseriMelikgaziKILIÇASLAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
KırklareliLüleburgazSARIMSAKLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
KırşehirAkçakentYETİKLİ KÖYÜ, GÜNEŞLİ MEVKİİنمایش لوکیشن
KırşehirKırşehir MerkezSEYREKKÖY KÖYÜنمایش لوکیشن
KırşehirMucurKARACALI KÖYÜنمایش لوکیشن
KilisElbeyliBEŞİRİYE KÖYÜنمایش لوکیشن
KilisElbeyliYAĞIZKÖY KÖYÜ, AYNAFAR MEZRASIنمایش لوکیشن
KilisElbeyliMERCANLI KÖYÜنمایش لوکیشن
KilisElbeyliYAĞIZKÖY KÖYÜ, DELHEMİ MEZRASIنمایش لوکیشن
KilisElbeyliİNÖNÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisElbeyliTAŞLIBAKAR KÖYÜنمایش لوکیشن
KilisElbeyliYALÇIN NANE MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisElbeyliHAVUZLUÇAM KÖYÜنمایش لوکیشن
KilisElbeyliAĞYÜZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezBÜYÜKKÜTAH MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezTEKYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezNURETTİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezKETENCİLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezCANPOLAT PAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezTIRIKLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezALTINÜZÜM MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezYEDİ ARALIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezŞIHLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezDEVECİLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezİNNAPLI KÜTAH MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezŞEHİTLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezİSLAMBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezYENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezHİNDİOĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezTABAKHANE MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezMEŞETLİK MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezASLAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezŞIH ABDULLAH MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezYAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezHAKVERDİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezMIHALİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezŞEHİT SAKIP MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezZEYTİNLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezTOSYALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezOSMAN GAZİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezABDİOYMAĞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezNACAROĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezHASAN KAMİL DEMİRBAŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezMERCİDABIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezHACI GÜMÜŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezMARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezBÖLÜK MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezHÜRRİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezÇAYLAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezAŞIT MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezHACI İLYAS MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezNAMIK KEMAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezSARAÇ MEHMET ÇAVUŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezNEDİM ÖKMEN MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezŞIH AHMET MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezMULLAHAMİT MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezPOLAT PAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezOKÇULAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezKARAALİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezMÜSLÜMANBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezAKPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezKARTALBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezİSMET PAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezVAİZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezEKREM ÇETİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezKAZIM KARABEKİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezGAZİLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezYAŞAR AKTÜRK MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezDURUCA KÖYÜ, AKDİLEK MEZRASIنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezNAMIK ÜNLER PAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezDEMİRCİLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezBARIŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezKANUNİ SULTAN SÜLEYMAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezATATÜRK MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezŞIH MEHMET MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezŞÖRHABİL MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezFATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezMUALLİM RIFAT BİLGE MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezEBULÜLE MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezBİLALİ HABEŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezDOĞAN GÜREŞ PAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezÖNCÜ PINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezMÜCAHİTLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezMEHMET ABDİ BULUT MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezOYLUM MAHALLESİنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezAKÇABAĞLAR KÖYÜنمایش لوکیشن
KilisKilis MerkezALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaEreğli / KonyaSELÇUKLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaKadınhanıKÜÇÜKKUYU MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaKarapınarSELİMİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaKaratayŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaKaratayAZİZİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaKarataySULTAN MESUD MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaKaratayAKÇEŞME MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaKaratayNAKİPOĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaMeramSAHİBATA MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaMeramÇAYBAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaMeramPİREBİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaMeramUZUNHARMANLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaMeramAYDOĞDU MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaSelçukluBÜYÜKKAYACIKOSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaSelçukluİHSANİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaSelçukluDOKUZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaSelçukluFERHUNİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
KonyaSelçukluHOROZLUHANOSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
KütahyaKütahya MerkezKİRAZPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
KütahyaKütahya MerkezSARAY MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziYENİHAMAM MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziDABAKHANE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziAKPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziKAVAKLIBAĞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziBEYLERBAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziB.HÜSEYİNBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziSARAY MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziİZZETİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziTAŞTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziHALFETTİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziFERHADİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziİSMETİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziİSTİKLAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziHAMİDİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaBattalgaziŞEHİTFEVZİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MalatyaYeşilyurt / MalatyaFATİH MAHALLESİنمایش لوکیشن
ManisaSomaTÜRKPİYALA MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluKARADEMİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluŞEHİDİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluDİBEKTAŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluULUCAMİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluTEKER MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluLATİFİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluTOZAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluNECMETTİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluSAVURKAPI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluDİYARBAKIR KAPI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluALAKUŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluEMİNETTİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluYENİKAPI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluENSAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinArtukluYENİCE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinDerikKUYULU MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinDerikDOĞANCI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinDerikKÖSEVELİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinDerikORTACA MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinDerikBAŞARAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinDerikKANATLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeÜLKER MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeGÜNGÖREN MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeKIRKKUYU MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeDORA MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeDEMİRCİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeYAYIKLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeTIRAŞLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeGÖZLÜCE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeYEŞİLKÖY MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeTATLICA MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeESENLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeYONCALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeSEVİMLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeYUMRUTAŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeBELLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeÇİTLİBAĞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeKATARLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeHACIYUSUF MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeÇAMLICA MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeULAŞLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeATAKÖY MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeTANRIVERDİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeTİMURÇİFTLİĞİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeALTINTOPRAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeKALAYCIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeBÜYÜKAYRIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeYURTÖZÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeIŞIKÖREN MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeTARLABAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeAKKOÇ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeYUMURCAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeİKİZLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeORTAKÖY MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinKızıltepeCANTAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinMidyatIŞIKLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinNusaybinPAZAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinNusaybinAKÇATARLA MAHALLESİنمایش لوکیشن
MardinNusaybinDİRİM MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizADANALIOĞLU LİMONLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizSİTELER MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizKÜLTÜR MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizCAMİ ŞERİF MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizÇANKAYA MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizMESUDİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizABDULLAH ŞAHUTOĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizHAMİDİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizKİREMİTHANE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizÜÇOCAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizHÜRRİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizMAHMUDİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizBARIŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizKAZANLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizHAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizAKDENİZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizTURGUTREİS MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizYENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizMÜFİDE İLHAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizBAHÇE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizÖZGÜRLÜK MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizMİTHATPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizGÜNDOĞDU MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizNUSRATİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizYEŞİLÇİMEN MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinAkdenizÇAY MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinErdemliKIZKALESİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinGülnarYANIŞLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinMezitliİSTİKLAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinMezitliFATİH MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinMezitliSEYMENLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinMezitliVİRANŞEHİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinMezitliYENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinSilifkeARKUM MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinSilifkeSAY MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinSilifkeSÖKÜN MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinSilifkeTOSMURLU OSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinSilifkeKURTULUŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinSilifkePAZARKAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusKONAKLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusÇATALCA MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusYUNUS EMRE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusEGEMEN MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusKULAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusBAHŞİŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusYEŞİLTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusATALAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusÇÖPLÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsus82EVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusKELAHMET MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusBARBAROS MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusKARGILI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusAKARSU MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusBAHARLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusŞEHİTKERİM MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusGİRNE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinTarsusBAHÇE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinToroslarTURUNÇLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinToroslarALSANCAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinToroslarDEMİRTAŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinYenişehir / MersinDUMLUPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
MersinYenişehir / MersinPALMİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
MuğlaFethiyeÖLÜDENİZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
MuğlaSeydikemerKUMLUOVA MAHALLESİنمایش لوکیشن
MuşMuş MerkezAŞAĞISIZMA KÖYÜ, MEVKİİنمایش لوکیشن
NevşehirDerinkuyuBAŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirDerinkuyuBAYRAMLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirDerinkuyuCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirDerinkuyuFATİH MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirNevşehir MerkezYENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirNevşehir MerkezKAPUCUBAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirNevşehir MerkezKARASOKU MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirNevşehir MerkezCAMİCEDİT MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirNevşehir MerkezİBRAHİMPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirNevşehir MerkezHACIRÜŞTÜ MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirNevşehir MerkezHERİKLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirNevşehir MerkezRAŞİTBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirNevşehir Merkez350 EVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
NevşehirÜrgüpBAŞDERE KÖYÜ, SULTANIM MEVKİİنمایش لوکیشن
NevşehirÜrgüpBAŞDERE KÖYÜ, EYÜPLÜ MEVKİİنمایش لوکیشن
NiğdeBorORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
NiğdeBorORTA MAHALLESİنمایش لوکیشن
NiğdeNiğde MerkezALAADDİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
NiğdeNiğde MerkezAHİPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
NiğdeNiğde MerkezSIRALİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
NiğdeNiğde MerkezKALE MAHALLESİنمایش لوکیشن
NiğdeNiğde MerkezBALHASAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
NiğdeUlukışlaHACIBEKİRLİ KÖYÜنمایش لوکیشن
NiğdeUlukışlaALTAY KÖYÜ, KÜME2 MEVKİİنمایش لوکیشن
NiğdeUlukışlaPORSUK KÖYÜ, KÜME1 MEVKİİنمایش لوکیشن
OsmaniyeDüziçiGÖKÇAYIR KÖYÜ, ARPAÇUKURU MEVKİİنمایش لوکیشن
OsmaniyeKadirliKİREMİTLİ KÖYÜ, HOCALAR MEVKİİنمایش لوکیشن
OsmaniyeKadirliTOPRAKTEPE KÖYÜ, TIBILILAR MEVKİİنمایش لوکیشن
OsmaniyeKadirliSAVRUN MAHALLESİنمایش لوکیشن
OsmaniyeOsmaniye MerkezCEVDETİYE BELDESİ, YEŞİLTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
OsmaniyeOsmaniye MerkezDERVİŞLİ KÖYÜ, İBİŞ AĞALAR E-24 KARAYOLU ÜZERİ MEVKİİنمایش لوکیشن
OsmaniyeOsmaniye MerkezCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
OsmaniyeOsmaniye MerkezİSTİKLAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
RizeÇayeliABDULLAHHOCA KÖYÜ, OKUMUŞ ÇAY MEVKİİنمایش لوکیشن
SakaryaAdapazarıTIĞCILAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
SakaryaSapancaİLMİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
SakaryaSapancaKURTKÖY DİBEKTAŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
SamsunAtakumDENİZEVLERİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
SamsunCanikSOĞUKSU MAHALLESİنمایش لوکیشن
Samsunİlkadım19 MAYIS MAHALLESİنمایش لوکیشن
SamsunİlkadımHÜRRİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
SamsunİlkadımZAFER MAHALLESİنمایش لوکیشن
SinopAyancıkÜNLÜCE KÖYÜ, YALI MEVKİİنمایش لوکیشن
SinopBoyabatOSMANKÖY KÖYÜ, OSMANKÖY KÜMEEVLER MÜCAVİR MEVKİİنمایش لوکیشن
SivasSivas MerkezAHMETTURANGAZİ OSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
SivasŞarkışlaALIKÖREN KÖYÜنمایش لوکیشن
SivasUlaşDEMİRCİLİK KÖYÜ, AŞAĞI DEMİRCİLİK MEZRASIنمایش لوکیشن
SivasZaraAVŞAR KÖYÜ, BUĞDAYLI (ŞAHİN ÇAVUŞLAR) MEZRASIنمایش لوکیشن
SivasZaraAŞAĞIÇAMURCU KÖYÜ, GİLGİL MEZRASIنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleİKİZCE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleŞANLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleADNAN MENDERES MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleYAĞMURALAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleTATLICA MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleGÜLVEREN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleKIRMITLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleGÜVENÇ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleİNCEDERE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleYENİŞEHİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleYENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleCEYLANLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleFEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleGÜNDAŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleÇAKIRLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleEDEBEY MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleYALINLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleŞAHİNLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleSÜLEYMANŞAH MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleBUKET MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleTURGUT ÖZAL MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleHÜRRİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleALATLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleATATÜRK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleOKAYLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleBÜYÜCEK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleAŞAĞIDEREN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleFATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleERECEK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleAKÇAKÖY MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleBİLECE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleGÜNEREN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleSALİHLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleKURUDERE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleÖNCÜL MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleAYDINLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleÇOKALAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleYUKARI ÇUKURCA MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleKÖSEÖREN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleZORLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaAkçakaleTOPÇU MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaBirecikMERKEZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaBirecikSANCAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaBirecikHOCA ŞERİF MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaBozovaKONUKSEVER MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaBozovaKINDIRALİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaBozovaÖZGÖREN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaCeylanpınarMEVLANA MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaCeylanpınarAŞAĞIDORUKLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaCeylanpınarYUKARITAŞLIDERE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaCeylanpınarYENİŞEHİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaCeylanpınarULUCAMİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaCeylanpınarADNAN MENDERES MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyePINARBAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeKARAKOYUNLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeTÜRKMEYDANI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeEYÜPKENT MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeKURTULUŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeKADIOĞLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeYUSUFPAŞA MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeBEYKAPUSU MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeHAKİMDEDE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeAKÇAMESCİT MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeYENİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeCAMİKEBİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeBIÇAKÇI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeASYA MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeYAKUBİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeHAYATİ HARRANİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeRUHA MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeBAKIŞLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeKENDİRCİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeZEYNEPKÖY MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeÇALIŞKANLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeDİREKLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeGÜMÜŞKUŞAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeAÇMALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeHALEPLİBAHÇE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeAKŞEMSETTİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeKUBACIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeAKMEŞHET MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeGÖL MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaEyyübiyeAKABE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHalfetiKARAOTLAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeATATÜRK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeMİMAR SİNAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeBAHÇELİEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeŞEHİTLİK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeYEŞİLYURT MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeKAMBERİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeHIZMALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeCENGİZ TOPEL MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeORTAÖREN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeŞAİR ŞEVKET MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeNOKTA MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeSULTAN FATİH MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeBAĞLARBAŞI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyePERŞEMBE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeBAMYASUYU MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeŞAİR NABİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeKÖSECİK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeSANCAKTAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeDAĞYANI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeSÜLEYMANİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeYAVUZ SELİM MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeİPEKYOL MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeDERİNKUYU MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeYENİŞEHİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHaliliyeASRİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranKÖKENLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranTOYTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranYAYVANDORUK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranSAİDE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranSOYLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranŞEYH HAYATİ HARRANİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranHZ. YAKUP MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranAVLAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranBOZYAZI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranZEYTİNDALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranBELLİTAŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranALACALI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranAYDINCIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranKÜÇÜKYILDIZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranARIN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranHAZRETİ İMAMBAKIR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranMEYDANKAPI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranÖZTAŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranÇATALHURMA MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranİBNİ TEYMİYE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranŞÜKÜRALİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranÇİÇEK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranKIRMITLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranSÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHarranKOYUNLUCA MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaHilvanUSTAHASAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaKaraköprüBÜYÜKÖRDEK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaKaraköprüYIĞINAK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaKaraköprüAKÇAHİSAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaSiverekKALEMLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaSiverekKEŞ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaSiverekAYRANCI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaSuruçKÜÇÜKSERGEN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaSuruçOYMAKLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaSuruçDİKİLİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaSuruçTOPÇULAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaSuruçHÜRRİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaSuruçYILDIRIM MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaSuruçCUMHURİYET MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirŞEHİT MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirSÖZERİ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirKOLAĞASI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirÖVÜNCÜK MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirUĞURLU MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirGÜRPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirÇİFTÇİLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirOĞLAKÇI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirULAKLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirYILDIZ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirKALE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirÜÇGÜL MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirYÜCELER MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirTEKKE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirBURÇ MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirEŞKİN MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirKAVURGA MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirGÖKTEPE MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirŞARKPINAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
ŞanlıurfaViranşehirAYAKLI MAHALLESİنمایش لوکیشن
TokatYeşilyurt / TokatTÜRKMENLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
TrabzonOrtahisarPAZARKAPI MAHALLESİنمایش لوکیشن
UşakEşmeİSTASYON MAHALLESİنمایش لوکیشن
UşakUşak MerkezMENDE KÖYÜ, KAŞBELEN MÜCAVİR MEVKİİنمایش لوکیشن
UşakUşak MerkezGÖĞEM KÖYÜ, GÖL MEVKİİنمایش لوکیشن
UşakUşak MerkezKÖME MAHALLESİنمایش لوکیشن
UşakUşak MerkezKARMA OSB MAHALLESİنمایش لوکیشن
UşakUşak MerkezÖZDEMİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
YalovaÇınarcıkÇAMLIK MAHALLESİنمایش لوکیشن
YalovaÇınarcıkTAŞLİMAN MAHALLESİنمایش لوکیشن
YalovaÇınarcıkHARMANLAR MAHALLESİنمایش لوکیشن
YalovaYalova MerkezSUGÖREN KÖYÜ, SUGÖREN MÜCAVİR MEVKİİنمایش لوکیشن
YalovaYalova MerkezBAHÇELİEVLER MAHALLESİنمایش لوکیشن
YalovaYalova MerkezADNAN MENDERES MAHALLESİنمایش لوکیشن
YalovaYalova MerkezKAZIM KARABEKİR MAHALLESİنمایش لوکیشن
YozgatYerköyARSLANHACILI KÖYÜ, YAYLAEVLERİ YAYLA EVLERİنمایش لوکیشن
YozgatYerköySALİHLİ KÖYÜنمایش لوکیشن
YozgatYozgat MerkezDAYILI KÖYÜ, ARAPLIÇİFTLİĞİ MEVKİİنمایش لوکیشن
YozgatYozgat MerkezKIRIM KÖYÜ, MOLLAHASAN MEVKİİنمایش لوکیشن
دکمه بازگشت به بالا