بشیکتاش

شما باید کلید API نقشۀ گوگل را در تنظیمات قالب در قسمت یکپارچه‌سازی‌ تنظیم کنید.

Beşiktaş İlçe Çalışma Grup Başkanlığı
Adres
Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak No:10 Beşiktaş/İSTANBUL