اجاره های ارزان دراستانبول

اجاره های ارزان در استانبول کدام منطقه ارزان ترین آپارتمان اجاره ای در استانبول را دارد؟ پیدا کردن مسکن اجاره ای در استانبول دشوار شده است. ارزان ترین آپارتمان اجاره ای از 1000 لیر شروع میشود. افزایش قیمت خانه ها و افزایش نرخ بهره وام منجر به افزایش سریع اجاره بهای خانه ها شده است. با توجه […]