با ارزشترین برندهای ترکیه در سال ۲۰۲۲

با ارزشترین برندهای ترکیه در سال ۲۰۲۲

بر اساس تحقیقات سازمان بین المللی ارزیابی برند Brand Finance، خطوط هوایی ترکیه (THY) امسال نیز مانند 3 سال گذشته با ارزش برند یک میلیارد و 604 میلیون دلار به “با ارزش ترین برند ترکیه