میلیونها گردشگر روز یکشنبه در ترکیه به مراکز تفریحی میروند

هجوم گردشگران بمناطق گردشگری

هجوم گردشگران بمناطق گردشگری در ترکیه انتظار می رود 5.5 میلیون بازدید کننده در روزهای یکشنبه به مراکز تفریحی و خرید بروند . انتظار می رود ۵٫۵ میلیون نفر روزیکشنبه ها پس از لغو محدودیت های اعمال شده تحت اقدامات covid-19 از مراکز خرید و تفریحی  بازدید کنند. نمایندگان صنعت در مورد لغو این ممنوعیت […]

ویروس کرونا گردشگران خارجی را به خرید خانه از ترکیه تشویق می کند

خرید خانه در ترکیه

گردشگران خارجی که به دلیل ویروس کرونا از اقامت در هتل ها هراس دارند ، از ترکیه خانه خریداری می کنند. در مقایسه با سال گذشته ، فروش مسکن به خارجی ها در ترکیه 416 درصد افزایش یافته است. ویروس کرونا گردشگران خارجی را به خرید خانه از ترکیه تشویق می کند گردشگران خارجی که […]