بنیان کانال استانبول با مشارکت رئیس جمهور اردوغان گذاشته شد

بنیان اولین کانال در استانبول

بنیان اولین کانال در استانبول لحظه آخر: بنیان کانال استانبول با مشارکت رئیس جمهور اردوغان گذاشته شد.  روز تاریخی پروژه دیوانه وار رئیس جمهور رجب طیب اردوغان . اولین کلنگ برای پروژه دیوانه وار اردوغان زده می شود. در محدوده این پروژه ، پایه و اساس پل Sazlıdere گذاشته میشود. انال استانبول که رجب طیب […]