حمل اثاثیه منزل به ترکیه

حمل اثاث منزل به ترکیه

حمل اثاثیه منزل به ترکیه به طور کلی کار سخت و طاقت فرسایی است و اگر این حمل اثاثیه به کشوری دیگر مانند ترکیه باشد، قطعا سخت تر هم میشود

افزایش وسایل نقلیه در ترکیه

افزایش وسایل نقلیه در ترکیه

تعداد خودروهای ثبت نامی در آوریل با 21.4 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 25 میلیون و 594 هزار و 663 دستگاه رسید

کنترل ویروس کرونا در حمل و نقل عمومی در منطقه فاتح

کنترل ویروس کرونا

کنترل ویروس کرونا در حمل و نقل عمومی در منطقه فاتح پلیس راهنمایی و رانندگی وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی را در منطقه فاتیح محدوده اقدامات ویروس کرونا بررسی کرد. تیم های وابسته به اداره پلیس شعبه بازرسی ترافیک اداره پلیس استانبول صبح ها بازرسی از ویروس کرونا را برای وسایل نقلیه حمل و […]