ویروس کرونا گردشگران خارجی را به خرید خانه از ترکیه تشویق می کند

خرید خانه در ترکیه

گردشگران خارجی که به دلیل ویروس کرونا از اقامت در هتل ها هراس دارند ، از ترکیه خانه خریداری می کنند. در مقایسه با سال گذشته ، فروش مسکن به خارجی ها در ترکیه 416 درصد افزایش یافته است. ویروس کرونا گردشگران خارجی را به خرید خانه از ترکیه تشویق می کند گردشگران خارجی که […]