دانشگاه کولتور استانبول

دانشگاه کولتور استانبول

دانشگاه کولتور استانبول دانشگاه کولتور استانبول(Istanbul Kültür Üniversitesi) یا به اختصار IKÜ یکی از دانشگاه های خصوصی ترکیه است که در بخش اروپایی شهر استانبول واقع شده است. دانشگاه کولتور در سال ۱۹۹۷ تأسیس و برنامه مهندسی صنایع این دانشگاه در سال تحصیلی ۱۹۹۸-۱۹۹۷ شروع به فعالیت نمود. دانشگاه کولتور در سطح اتحادیه اروپا و […]