دانشگاه های استانبول

دانشگاه های استانبول

استانبول یکی از بزرگترین مراکز آموزشی ترکیه است و بهترین دانشگاه های این کشور را در خود جای داده است. تعداد زیادی از موسسات دولتی و خصوصی در گروه دانشگاه های استانبول جای گرفته اند، از جمله دانشگاه هایی که در موضوعاتی مانند آموزش، بهداشت و پزشکی تخصص دارند. برای کسب اطلاع از شرایط دانشگاه […]