282 گونه گیاهی در باغ پارلمان مجلس ترکیه

باغ پارلمان مجلس ترکیه

باغ پارلمان مجلس ترکیه باغ پارلمان دارای 282 گونه درخت است. باغ مجلس بزرگ ملی ترکیه ( TBMM ) که دارای 350 هکتار زمین است، میزبان 282 گونه درخت و هزاران گل از مناطق مختلف ترکیه و همچنین حیواناتی مانند سنجاب و طوطی است. پردیس TBMM در زمینی به مساحت تقریبی 450 هکتار واقع شده […]