شرکتهای بزرگ صنعتی ترکیه

شرکتهای بزرگ صنعتی ترکیه

اردال باهچیوان، رئیس هیئت مدیره ICI ( اتاق صنعت استانبول ) در کنفرانس مطبوعاتی خود، نتایج تحقیقات ICI ”  500 شرکت بزرگ صنعتی ترکیه ” را اعلام کرد