مسابقه دوچرخه سواری جاده استانبول

مسابقه دوچرخه سواری جاده استانبول

مسابقه دوچرخه سواری جاده استانبول برخی از جاده ها و اتوبان های استانبول به روی تردد و حجم ترافیکی بسته خواهد شد. با توجه به مسابقه دوچرخه سواری جاده استانبول که در روز یکشنبه 12 ژوئن در شهر بیکوز استانبول برگزار میشود برخی از مسیر های عبور و مروری به روی شهروندان مسدود می شود. […]