آشنایی با مناطق استانبول (بیلیک دوزو)

آشنایی با مناطق استانبول

آشنایی با مناطق استانبول   استانبولیاری های عزیز سلام؛ ما در نظر داریم تا جهت آشنایی با مناطق استانبول برای هموطنان عزیز به صورت منطقه به منطقه به شکل جامع توضیحاتی بدهیم که برای اولین منطقه، منطقه بیلیکدوزو رو انتخاب کرده ایم. بیلیکدوزو کجاست؟ بیلیک دوزو یکی از شهرستان های واقع در غرب استانبول است. […]

جزیره کینالی استانبول

جزیره کینالی استانبول

جزیره کینالی استانبول : این جزیره در آب های دریای مرمره قرار دارد و نزدیک ترین جزیره به شهر استانبول است. معنایِ نام ترکی آن “زمین قرمز رنگ ” است که به علت وجود معدن های مس و آهن و خاک قرمز آن می باشد کینالی آدا بیشتر به جزیره ای تابستانی معروف است و […]