ممنوعیت شنا در آنتالیا

ممنوعیت شنا در آنتالیا

با آغاز فصل تابستان زنگی لاک پشت های دریایی کارتای در معرض خطراست، از این رو ورود به سواحل معروف جهانی آنتالیا از ساعت ۲۰ تا طلوع آفتاب ممنوع شده است