نرخ روز طلا در ترکیه 16-06-2022

نرخ روز طلا در ترکیه

قیمت گرم طلا که به موازات افزایش قیمت اونس طلای جهانی در روز گذشته شاهد افزایش قیمت بود، با رشد 1.22 درصدی روز خود را با قیمت  1.016 لیر به پایان رساند

نرخ طلا در ترکیه

نرخ طلا در ترکیه

قیمت هر گرم طلا که روز گذشته همزمان با کاهش قیمت اونس طلا ارزش خود را از دست داد، با کاهش 0.55 درصدی نسبت به بسته شدن قبلی، روز خود را در سطح 1.004 لیر به پایان رساند