عادی سازی تدریجی درترکیه ، وزارت کشور ترکیه ، پروتکل‌های بهداشتی ،اماکن کار و سینماها ، واکسیناسیون ، جشنواره و اردوهای جوانان ، رئیس جمهور

دکمه بازگشت به بالا