فرصت های تجاری عمان در موسیاد ازمیر مورد بحث قرار گرفت

فرصت تجاری عمان در ازمیر

“فرصت های تجاری عمان” در MUSIAD ازمیر مورد بحث قرار گرفت بلال سایگالی ، رئیس اتحادیه صنعتگران و بازرگانان مستقل (MUSIAD ازمیر ، گفت که این جلسه با مشارکت ظهیر بن محمد آل کعبی ، رئیس سلطنت اتاق بازرگانی و صنایع عمان و البرائیمی و هیئت همراه برگزار شد. افزایش حجم تجارت بین دو کشور. […]