فرودگاه جدید استانبول و دسترسی به آن

فرودگاه جدید استانبول

فرودگاه جدید استانبول فرودگاه بین المللی استانبول به عنوان یکی از مهم ترین و اصلی ترین فرودگاه های تورکیه و جهان است که در قسمت اروپایی کلان شهر استانبول واقع شده است. این فرودگاه که جایگزین فرودگاه آتاتورک شده دارای امکانات متنوع و تسهیل کننده است که موجبات رضایت مهمانان خود را فراهم کرده. در […]