قیمت هر گرم طلا با 498 لیر معامله می شود.

قیمت طلا در ترکیه

قیمت طلا در ترکیه :  امروز تاریخ 25/06/2021 قیمت هر گرم طلا 498 لیر معامله میشود. قیمت گرم طلا پس از شروع روز با افزایش 498 لیر معامله می شود. در همان دقایق ، ربع طلا با 817 لیر و طلای جمهوری با 3.328 لیر به فروش می رسد. علیرغم کاهش قیمت اونس طلا در […]