قیمت هر گرم طلا با 498.20 لیر معامله میشود

قیمت طلا در استانبول

قیمت هر گرم طلا در ترکیه در بازار بزرگ استانبول ، قیمت فروش شمش طلای 24 عیار هر گرم 498.20 لیر و قیمت فروش طلای جمهوری 3.303.00 لیر بود. امروز تاریخ 30/06/2021 قیمت هر گرم طلا 498.20 لیر معامله میشود. قیمت گرم طلا پس از شروع روز با افزایش498.20 لیر معامله می شود. در همان […]