ماهواره جدید ترکیه Türksat 5B

ماهواره جدید ترکیه Türksat 5B

ماهواره جدید ترکست 5 بی ترکیه که در دسامبر 2021 از پایگاه کیپ کاناورال پرتاب شد، از روز سه شنبه، 14 ژوئن، در مدار خود در “42 درجه شرقی” آغاز به کار خواهد کرد