ترکیه پس از تعطیلی کامل عادی می شود

عادی سازی ترکیه

عادی سازی ترکیه پس از تعطیلی : وزیر بهداشت ، فهرتین کوچا ، در مورد دوره عادی سازی که همه مشتاقانه منتظر آن هستند ، گفت: “ما در حال رسیدن به روزهایی هستیم که در پایان یک ماه محدودیت ها به تدریج برداشته می شوند و بیشتر آنها را در خانه های خود سپری میکنیم. […]

سنت های ماه رمضان در ترکیه

سنت های ماه رمضان

سلام بر استانبولیاری های عزیز. امروز می خوایم کمی درباره سنت های ماه رمضان در ترکیه با شما باشیم. به همین خاطر با ما همراه باشید تا از رسم و رسوم ترک ها در این ماه مطلع شوید. رمضان از ماه های مقدس تمام مسلمانان جهان بوده و در این ماه سبک زندگی کمی تغییر […]