دانشگاه خصوصی بیلیم استانبول

دانشگاه خصوصی بیلیم استانبول

دانشگاه خصوصی بیلیم استانبول (İstanbul Bilim Üniversitesi) یکی از دانشگاه های خصوصی استانبول است که در سال ۲۰۰۶ توسط بنیاد کاردیولوژی ترکیه در استانبول تأسیس شده است. این دانشگاه مورد تأیید شورای تحصیلات عالی ترکیه (YÖK) می باشد. Bilim در ترکی به معنای علم است. اهداف دانشگاه خصوصی بیلیم استانبول هدف دانشگاه بیلیم استانبول ایجاد […]