قوانین فرودگاهی ترکیه

قوانین فرودگاهی ترکیه

شهرهای توریستی این کشور مثل آنتالیا، استانبول و … فرودگاه های با شکوه ، بزرگ و زیبایی دارند که خود این فرودگاه ها را میتوان جز جاذبه های سفر به ترکیه در نظر گرفت