ممنوعیت سوار کردن مسافران غیرقانونی برای تاکسی رانان ترکیه

ممنوعیت سوار کردن مسافران غیرقانونی

ممنوعیت سوار کردن مسافران غیرقانونی برای تاکسی رانان ترکیه دوازدهمین نشست هیئت مهاجرت به ریاست سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه برگزار شد. دوازدهمین «جلسه هیئت مهاجرت» به میزبانی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در روز پنجشنبه 9 ژوئن 2022 به ریاست سلیمان سویلو وزیر کشور در آنکارا برگزار شد. سلیمان سویلو وزیر کشور که سخنرانی افتتاحیه […]