آشنایی با مناطق استانبول (بیلیک دوزو)

آشنایی با مناطق استانبول

آشنایی با مناطق استانبول   استانبولیاری های عزیز سلام؛ ما در نظر داریم تا جهت آشنایی با مناطق استانبول برای هموطنان عزیز به صورت منطقه به منطقه به شکل جامع توضیحاتی بدهیم که برای اولین منطقه، منطقه بیلیکدوزو رو انتخاب کرده ایم. بیلیکدوزو کجاست؟ بیلیک دوزو یکی از شهرستان های واقع در غرب استانبول است. […]