گذرگاه های مرزی ایران و ترکیه

گذرگاه های مرزی ایران و ترکیه

گذرگاه مرزی بازرگان ( مرز بازرگان ) از مهمترین نقاط گمرک ایران است و در فاصلهٔ یک کیلومتری شهر بازرگان واقع در شهرستان ماکو در استان استان آذربایجان غربی قرار دارد