دروازه مرزی دره کوی

دروازه مرزی دره کوی

دروازه مرزی دره کوی Dereköy به روی حمل و نقل باری باز می شود. این دروازه که از کرکلارلی Kırklareli به سمت بلغارستان باز می شود، برای حمل و نقل بار کمتر از 5 تن باز خواهد شد. بیرول اکیجی، فرماندار کیرکلارلی گفت: خودروهای تجاری با کمتر از 5 تن بار از روز دوشنبه 4 […]

گذرگاه های مرزی ایران و ترکیه

گذرگاه های مرزی ایران و ترکیه

گذرگاه های مرزی ایران و ترکیه : مرز بازرگان : گذرگاه مرزی بازرگان ( مرز بازرگان ) از مهمترین نقاط گمرک ایران است و در فاصلهٔ یک کیلومتری شهر بازرگان واقع در شهرستان ماکو در استان استان آذربایجان غربی قرار دارد. این گمرک در سال ۱۳۰۵ ساخته شده‌ است که تنها مرز ۲۴ ساعته و […]