ساعت اصلی برج تاریخی ساعت دزدیده شد

برج تاریخی ساعت

در بازسازی دوره ای برج ساعت در ورودی اصلی کالیچی تاریخی در آنتالیا، مشخص شده است که ساعت اصلی که در اوایل قرن نوزدهم در بالای برج نصب شده بود، به سرقت رفته

بازسازی مسجد ایاصوفیه

بازسازی مسجد ایاصوفیه

مهمت نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری گفت: “همه ی کار هایی که باید در ایاصوفیه انجام شود در حال بررسی است