منطقه شیشلی استانبول

منطقه شیشلی استانبول

آشنایی با منطقه شیشلی استانبول منطقه شیشلی استانبول در کجا قرار دارد؟ منطقه شیشلی استانبول یکی از جذاب ترین مناطق تاریخی استانبول است که از شرق با شهرداری بشیکتاش، از شمال با منطقه ساریر ، از غرب با ایوپ ، کایتانه و بی اوقلو از جنوب هم مرز است. شیشلی در بخش اروپایی این شهر […]