محله بشیکتاش استانبول ( beşiktaş mahallesi )

محله بشیکتاش استانبول

وقتی که استانبول کنونی قسطنطنیه بود و به محل امپراطوری بیزانس یا همان روم شرقی تعلق داشت، محله بشیکتاش کنونی، ناحیه‌ ای خارج از دیوارهای اصلی