مسابقه دوچرخه سواری جاده استانبول

مسابقه دوچرخه سواری جاده استانبول

با توجه به مسابقه دوچرخه سواری جاده استانبول که در روز یکشنبه 12 ژوئن در شهر بیکوز استانبول برگزار میشود برخی از مسیر های عبور و مروری به روی شهروندان مسدود می شود