هزینه زندگی در استانبول

هزینه زندگی در استانبول

هزینه زندگی در استانبول هزینه زندگی در استانبول متغییر است و بستگی به سبک انتخابی زندگی شما دارد که در حالت کلی به آن پرداخته ایم : کشور ترکیه به دلیل نزدیکی تقریبی هزینه های زندگی به ایران مورد استقبال درصدی از افراد در سال های متوالی قرار گرفته است. با توجه به سیاست های […]