مقبره معبد شاه در آناورزا

مقبره معبد شاه در آناورزا

جویندگان گنج تعداد 9 حفره را بر روی سطح صخره ایجاد کردند تا بنای تاریخی معروف به “مقبره شاه” را که با تزئینات و صحنه های پس از مرگش ارزش منحصر به فردی دارد

کشف بنای تاریخی در استانبول

کشف بنای تاریخی در استانبول

کشف مهمی در حفاری های ایستگاه قطار حیدرپاشا در کادیکوی انجام شد. در حین کاوش ها، بنای آرامگاهی متعلق به دوره هلنیستی متاخر پیدا شد، که برای استانبول دارای اهمیت بسیاریست