کسب شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

کسب شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

از سپتامبر سال ۲۰۱۸، مزایای بسیاری برای اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری در ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی درنظر گرفته شده است. با آیین نامه جدید، حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای اخذ تابعیت که قبلا ۱ میلیون دلار بود، به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت. علاوه بر این، ابزارهای سرمایه گذاری دولتی و همچنین […]