کنترل ویروس کرونا در حمل و نقل عمومی در منطقه فاتح

کنترل ویروس کرونا

کنترل ویروس کرونا در حمل و نقل عمومی در منطقه فاتح پلیس راهنمایی و رانندگی وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی را در منطقه فاتیح محدوده اقدامات ویروس کرونا بررسی کرد. تیم های وابسته به اداره پلیس شعبه بازرسی ترافیک اداره پلیس استانبول صبح ها بازرسی از ویروس کرونا را برای وسایل نقلیه حمل و […]