تورم در ترکیه

تورم در ترکیه

قیمت مواد غذایی و امنیت عرضه مواد غذایی در این هفته به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. کمیته غذا با این دو دستور کار جلسه خواهد داشت

فروشگاه زنجیره ای شوک

فروشگاه زنجیره ای شوک

فروشگاه زنجیره ای شوک تاریخچه فروشگاه زنجیره ای شوک در سال ۱۹۹۵، شرکت میگروس تصمیم به ایجاد یک برند ارزان‌تر به نام شوک کرد؛ البته بعداً این برند به شرکت دیگری منتقل شد. در کل ترکیه شعبات شوک به بیش از 6 هزار رسیده است. این فروشگاه  به اسم  مارکت تخفیف دار معروف است در […]