موزه اینستاگرام استانبول

موزه اینستاگرام استانبول

موزه اینستاگرام استانبول (Dream Rooms) موزه‌ای کانسپچوال است که فعالین شبکه مجازی را جمع می‌کند تا برای اینستاگرم خود عکس جمع کنند

موزه راه آهن استانبول

موزه راه آهن استانبول

موزه راه‌آهن استانبول (İstanbul Demiryolu Müzesi) واقع در ترمینال تاریخی استانبول سیرکچی در محله سیرکچی منطقه فاتح در استانبول، ترکیه است