مصرف برق روزانه در ترکیه

مصرف برق روزانه در ترکیه

مصرف برق روزانه در ترکیه روز گذشته روزانه 1 میلیون و 41 هزار و 520 مگاوات ساعت برق در ترکیه تولید می شد و مصرف آن 1 میلیون و 35 هزار و 579 مگاوات ساعت بود.   بر اساس داده های Türkiye Türkiye Elektrik tiletişimAŞ در ساعت 10.00 ، بیشترین مصرف برق در ساعت 15:00 […]