گزارش آزادی مذهبی در ترکیه

گزارش آزادی مذهبی در ترکیه کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده (USCIRF) گزارش سال 2021 خود را درباره آزادی مذهب منتشر کرد. در این گزارش ، “فهرست تماشای ویژه” ترکیه توصیه می شود که در گروه به اصطلاح گنجانده شود. بر اساس این گزارش ، کشورهایی که توصیه می شود در این لیست قرار […]