آغاز اجلاس وزیران گردشگری شورای تُرک در ازبکستان

وزیران گردشگری ترک در ازبکستان

 وزیران گردشگری شورای تُرکیه در ازبکستان ششمین اجلاس وزیران گردشگری شورای کشورهای تُرک زبان در شهر خوقند ازبکستان شروع شد. در این نشست، بغداد عامریف دبیرکل شورای ترک، محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، عزیز عبدالحکیم‌اف وزیر گردشگری و ورزش و معاون نخست وزیر ازبکستان، آکتوکتی رایمکولوف وزیر فرهنگ و ورزش قزاقستان، فواد […]