پایان روز در بازارها

پایان روز در بازارها

در بورسا استانبول ، شاخص BIST 100 با 12.92 واحد افزایش و در 1،454.25 واحد بسته شد. شاخص BIST 100 هفته را با 1478/10 واحد با 7.78 واحد و 0.54 درصد سود آغاز کرد. شاخص BIST 100 که در طول روز کمترین 1445.61 واحد و بالاترین 1445.48 واحد را شاهد بود ، با افزایش 0.90 […]