وزش باد شدید در ترکیه

وزش باد شدید در ترکیه

وزش باد شدید در نواحی دریای اژه جنوبی، مدیترانه غربی و نواحی قونیه و کارامان پیش بینی می شود