کنترل اینفلوئنسرها توسط هوش مصنوعی

هیئت تبلیغات و هیئت نظارت بر تبلیغات در وزارت بازرگانی برای گنترل حساب‌ های رسانه‌ های اجتماعی، حساب‌ های تبلیغ‌ کننده ی برند ها و محتوای تبلیغاتی در حساب‌ های منتخب