فروش خانه در ترکیه 124.1 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.

افزایش فروش خانه در استانبول

افزایش فروش خانه در استانبول فروش خانه در ترکیه 124.1 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و 95 863 شده است. در فروش مسکن ، استانبول با 19،260 فروش خانه و 20.1٪ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. 95 هزار و 863 خانه در ماه آوریل در سراسر ترکیه فروخته […]