واکسن کرونا در ترکیه

واکسن کرونا

در مبارزه با Covid-19 ، تعداد افرادی که دو دوز واکسن در سراسر کشور ترکیه داشتند بیش از 10 میلیون نفر بود واکسن کرونا در ترکیه براساس داده های فوری “سکوی اطلاعات واکسن Covid-19”  دوز اول واکسن Covid-19 از ساعت 10.30 به 14 میلیون و 352 هزار و 956 نفر تزریق شد ، در حالی […]